::. ENDODONTİK CERRAHİ

        Endodontik Cerrahi kanal tedavisiyle tedavi edilemiyecek enfekte dişlerde uygulanan bir yöntemdir.        

        Enfekte dişlerde eğer problem kronikse ve yaygın bir enfeksiyonsa kanal tedavisi tek başına yeterli olmaz. Bu vakalarda cerrahi olarak dişin kemik içinde kalan bölümüne müdahale yapılır. Kanalları tıkalı olan enfekte dişlerde de endodontik cerrahiye başvurulabilir.

        Endodontik cerrahi ağız içinde problemli dişin dişeti altında kalan bölümünde lokal anestezi altında yapılır.

        Daha önce kanal tedavisi görmüş iyileşmemiş dişlerde endodontik cerrahi yöntemi uygulanabilir. Bu tür vakalarda enfekte bölge açılarak enfekte doku artıklarında temizlenip kapatılır.

        Endodontik cerrahi uygulanan dişler belli zaman periodları içinde radyolojik olarak kontrol altında tutulur. Kontrollar 1 yıla kadar devam ettirilir.

        Cerrahi yöntemde dişin enfeksiyon durumuna göre başarısızlığa yol açan ve cerrahi olarak uzaklaştırılması gereken dokular elimine edilir. Kanal tedavisi ise işlemden önce gerçekleştirilir.

        Cerrahi sonrası ilk 10 günde operasyon bölgesi iyi temizlenmeli, hasta hekimin tavsiyelerini uygulamalıdır. Hasta hekim işbirliği tüm cerrahi girişimlerde olduğu gibi en önemli iyileşmeyi etkileyen faktördür.

 

logosag.gif (12736 bytes)


ANA SAYFA